VYBERTE SI Z NÁŠHO AUTOPARKU

Home

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Využite pre zájazdovú a nepravidelnú, ako aj pre mimoriadnu dopravu naše kvalitné a pohodlné autobusy.
Home

NÁKLADNÁ DOPRAVA

Ponúkame vozidlá pre nákladnú kamiónovú dopravu do celej EURÓPY viacerých veľkostí pre rôzny druh tovaru.
Home

DOPRAVA SKLÁPAČE

Vozidlá na prepravu sypkých substrátov ako i stavebných materiálov a
rôznych sortimentov.
Home

OSTATNÉ STROJE

Zemné stroje, ťažké mechanizmy, traktory, bágre pre rôzne využtie pre stavebníkov aj poľnohospodárov.

VITAJTE V ZANADO SPOLOČNOSTI

O SPOLOČNOSTI

Firma ZANADO Vás v mene vedenia spoloènosti víta na tejto prezentácii. Najskôr príjmite naše ospravedlnenie, že táto stránka Vám ešte nie je k dispozícii v celom rozsahu.

Pracujeme na jej dokonèení ako i koneènej úprave. Ïakujeme za pochopenie. Zatiaľ sa môžete zoznámiť s naším vozovým parkom.

NÁŠ VOZOVÝ PARK

POVEDALIO NÁS

 • Milan Kováč
  Spoločnosť ZANADO doporučujem všetkým, ktorí chcú využiť služby v doprave. Profesionálny prístup a splnenie všetkých požiadaviek klienta bolo pre nich prioritou. V najbližšej dobe sa opäť chystáme využiť  ich služby v kamiónovej doprave.
  Milan Kováč
 • Monika
  Spoločnosť ZANADO doporučujem všetkým, ktorí chcú využiť služby v doprave. Profesionálny prístup a splnenie všetkých požiadaviek klienta bolo pre nich prioritou. V najbližšej dobe sa opäť chystáme využiť  ich služby v kamiónovej doprave.
  Monika
 • Michal Klocáň
  Spoločnosť ZANADO doporučujem všetkým, ktorí chcú využiť služby v doprave. Profesionálny prístup a splnenie všetkých požiadaviek klienta bolo pre nich prioritou. V najbližšej dobe sa opäť chystáme využiť  ich služby v kamiónovej doprave.
  Michal Klocáň