Ubytovanie

GDPR

Vyplnením uvedenej rezervácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. V súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto udeľujete súhlas našej spoločnosti spracovávať osobné údaje, ktoré sú uvedené v rezervačnom formulári. Vaše osobné údaje budú spracovávané v rozsahu na daný účel, a to výlučne za účelom rezervácie pobytu a administrácie, ktorá je s tým spojená. Vaše osobné údaje sa neposkytujú, nesprístupňujú, nezverejňujú v žiadnej forme tretím osobám. Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie v rozsahu § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Po ukončení účelu spracovania budú Vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Rezervácia